Tue, 25 Jan
మీడియా పార్టనర్స్ కావలెను.
మా యాప్ ను పొందండి.

సంఖ్యా వాచకాలు

ఏకవాచకాలు
ఏకదంతుడు వినాయకుడు
ద్వివాచకాలు
ద్వివిదాత్మలు జీవాత్మ, పరమాత్మ
ద్వివిధకావ్యములు దృశ్య, శ్రవ్య కావ్యములు
త్రివాచకాలు
త్రికరణములు మనస్సు, వాక్కు, కాయము
త్రికాలములు భూత, భవిష్యత్తు, వర్తమానం
త్రిగుణములు సత్వ, రజో, తమో
త్రిమూర్తులు బ్రహ్మ, విష్ణువు, మహేశ్వరుడు (శివుడు)
చతుర్వాచకాలు
చతురాశ్రమములు బ్రహ్మచర్యము, గృహస్థము, వానప్రస్థము, సన్యాసము
చతుర్విధ కర్మలు ధ్యానము, శౌచము, భిక్ష, ఏకాంతం
చతుర్విధ బలములు రధములు, గణములు, తురగములు, పదాతులు
చతుర్విధ స్త్రీ జాతులు పద్మినీ, హస్తినీ, శంఖినీ, చిత్తనీ
చతుర్విధోపాయములు సామము, దానము, బేధము, దండము
చతుర్యుగాలు కృత, త్రేతా, ద్వాపర, కలి
చతుర్వేదాలు ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అధర్వణవేదము
పురుషార్థచతుష్టయం ధర్మము, అర్థము, కామము, మోక్షము
పంచవాచకాలు
అయిదవతనం మంగళసూత్రం, పసుపు, కుంకుమ, గాజులు, చెవ్వాకు
పంచపాండవులు ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకులుడు, సహదేవుడు
పంచ మహాపాతకాలు స్త్రీ హత్య, శిశు హత్య, గో హత్య, బ్రహ్మ హత్య, గురు హత్య
పంచభక్ష్యాలు భక్ష్యము (నమిలేది), భోజ్యము (చప్పరించేది), చోష్యము (పీల్చుకునేది/జుర్రుకునేది), లేహ్యము (నాకేది), పానీయము (త్రాగేది)
పంచాంగం తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం
పంచామృతాలు ఆవు పాలు, పెరుగు, ఆవు నెయ్యి, తేనె, పంచదార
పంచభూతములు అగ్ని, ఆకాశము, నీరు, భూమి, వాయువు
పంచాక్షరి న, మ, శి, వా, య
పంచగంగలు గంగ, కృష్ణ, గోదావరి, తుంగభద్ర, కావేరి
పంచ ప్రాణాలు ప్రాణము, అపానము, వ్యానము, ఉదానము, సమానము
పంచతంత్రం మిత్రాలభము, మిత్రభేదము, అపరక్షితకరకం, లబ్ద ప్రణాసం, కాకొలుకీయం
పంచలోహములు బంగారం, వెండి, ఇత్తడి, కంచు, ఇనుము
పంచేంద్రియాలు కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, నోరు, నాలుక, చర్మం
షడ్వాచకాలు
షడృతువులు వసంత ఋతువు, గ్రీష్మ ఋతువు, వర్ష ఋతువు, శరత్ ఋతువు, హేమంత ఋతువు, శిశిర ఋతువు
షడ్విధ రసములు ఉప్పు, పులుపు, కారం, తీపి, చేదు, వగరు
అరిషడ్వర్గం కామం, క్రోధం, లోభం, మోహం, మదం, మాత్సర్యం
సప్తవాచకాలు
సప్తఋషులు అత్రి, కశ్యపుడు, గౌతముడు, జమదగ్ని, భరద్వాజుడు, వశిష్టుడు, విశ్వామిత్రుడు
సప్తచక్రాలు మూలాధార, స్వాధిష్ఠాన, మణిపూరక, అనాహత, విశుద్ధి, ఆజ్ఞా, సహస్రార
సప్తగిరులు శేషాద్రి, నీలాద్రి, గరుడాద్రి, అంజనాద్రి, వృషభాద్రి, నారాయణాద్రి, వేంకటాద్రి
సప్తనదులు గంగ, యమున, సరస్వతి, గోదావరి, సింధు, నర్మద, కావేరి
అష్టవాచకాలు
అష్టజన్మలు దేవ, మనుష్య, రాక్షస, పిశాచ, పశు, పక్షి, జలజీవ, కీటక జన్మ
అష్టలక్ష్ములు ఆదిలక్ష్మి, ధాన్యలక్ష్మి, ధైర్యలక్ష్మి, గజలక్ష్మి, సంతానలక్ష్మి, విద్యాలక్ష్మి, ధనలక్ష్మి
అష్టదిక్కులు తూర్పు, ఆగ్నేయం, దక్షిణం, నైరుతి, పడమర, వాయువ్యం, ఉత్తరం, ఈశాన్యం
అష్టదిక్పాలకులు ఇంద్రుడు, అగ్ని, యముడు, నిరృతి, వరుణుడు, వాయువు, కుబేరుడు, ఈశానుడు
అష్టదిగ్గజ కవులు అల్లసాని పెద్దన, నంది తిమ్మన, ధూర్జటి, మాదయ్యగారి మల్లన లేక కందుకూరి రుద్రకవి, అయ్యలరాజు రామభధ్రుడు, పింగళి సూరన, రామరాజభూషణుడు (భట్టుమూర్తి), తెనాలి రామకృష్ణుడు
అష్టదిగ్గజాలు ఐరావతం, పుండరీకం, వామనం, కుముదం, అంజనం, పుష్పదంతం, సార్వభౌమం, సుప్రతీకం
అష్టసిద్ధులు అణిమ, మహిమ, గరిమ, లఘిమ, ప్రాప్తి, ప్రాకామ్యం, ఈశత్వం, వశీత్వం
నవవాచకాలు
నవగ్రహాలు సూర్యుడు, చంద్రుడు, కుజుడు, బుధుడు, గురుడు, శుక్రుడు, శని, రాహువు, కేతువు
నవరంధ్రాలు 2 కళ్ళు, 2 చెవులు, 2 ముక్కు, నోరు, మలం, మూత్రం
నవరత్నములు ముత్యము, రత్నం, వజ్రం, పగడం, కెంపు, మరకతము, నీలమణి, గోమేదికం, పుష్యరాగం
నవరసాలు శృంగారం, వీరం, కరుణ, అద్భుతం, హాస్యం, భయానకం, బీభత్సం, రౌద్రం, శాంతం
నవధాతువులు బంగారం, వెండి, ఇత్తడి, సీసం, రాగి, తగరం, ఇనుము, కంచు, కాంతలోహం
నవధాన్యాలు అలసందలు, ఉలవలు, కందులు, గోధుమలు, పెసలు, నువ్వులు, మినుములు, యవలు (బార్లీ), శనగలు
దశవాచకాలు
దశావతారములు మత్స్యావతారము, కూర్మావతారము, వరాహావతారము, నృసింహావతారము, వామనావతారము, పరశురామావతారము, రామావతారము, కృష్ణావతారము, వెంకటేశ్వరావతారము, కల్క్యావతారము
దశదానాలు గోదానం, భూదానం, తిలదానం (నువ్వులు), హిరణ్య (బంగారం), ఆజ్య (నెయ్యి), వస్త్రదానం, ధాన్యదానం, గుడ దానం (బెల్లం), లవణదానం (ఉప్పు), రజత దానం
చతుర్దశవాచకాలు
చతుర్దశ భువనాలు అతలం, వితలం, సుతలం, రసాతలం, మహతలం, తలాతలం, పాతాళం, భూలోకం, భువర్లోకం, సువర్లోకం, మహర్లోకం, జనలోకం, తపోలోకం, సత్యలోకం

Search

Books

Related

Recent

మెను
పుస్తకాలు
టూల్స్
షేర్
కిందకు
BOOKS
TOOLS
Download our app
Our partner's video
DOWNLOAD OUR APP

Share this