Tue, 26 Oct
మీడియా పార్టనర్స్ కావలెను.
మా యాప్ ను పొందండి.

తెలుగు లింగములు

తెలుగు నామము సంస్కృత నామము వివరణ ఉదాహరణ
1 మహద్వాచకములు పుంలింగం పురుషులను, వారి గుణములను తెలుపును. జనకుడు, రాజు
2 మహతీవాచకములు స్త్రీలింగం స్త్రీలను, వారి గుణములను తెలుపును. రజిని, రాణి
3 అమహద్వాచకములు నపుంసకలింగం ఇతరములు, వాటి గుణములను తెలుపును. అద్దము, కంచము

Search

Books

Related

Recent

మెను
పుస్తకాలు
టూల్స్
షేర్
కిందకు
BOOKS
TOOLS
Download our app
Our partner's video
DOWNLOAD OUR APP

Share this