Tue, 26 Oct
మీడియా పార్టనర్స్ కావలెను.
మా యాప్ ను పొందండి.

తెలుగు సమాసములు

సమాసము అనగా వేర్వేరు అర్థములు కల పదముల కలయిక. ఉదా : సేన + అధిపతి = సేన యొక్క అధిపతి.
1 ద్విగు సమాసము
2 ద్వంద్వ సమాసము
3 తత్పురుష సమాసము
4 కర్మధారయ సమాసము
5 బహువ్రీహి సమాసము

Search

Books

Related

Recent

మెను
పుస్తకాలు
టూల్స్
షేర్
కిందకు
BOOKS
TOOLS
Download our app
Our partner's video
DOWNLOAD OUR APP

Share this