సూర్య నమస్కారం

సూర్య నమస్కారం 12 ఆసనాల సమ్మేళనం. ఇది సూర్యోదయ వేళలో సూర్యునికి అభిముఖంగా చేయడం ఉత్తమం.

ఎలా చేయాలి?

దశల వారీగా ఒక్కో ఆసనం వేయాలి. ఆసనం తగ్గ విధంగా పూరక, రేచక, కుంభక పద్ధతులను అవలంబిస్తూ నెమ్మదిగా ప్రశాంతంగా చేయాలి. ఆసనం తగ్గ మంత్రాన్ని జపిస్తూ, ఆ అసన సమయంలో, ఆయా చక్రాల స్థానంలో దృష్టిని కేంద్రీకరించాలి.

దశ 1: నమస్కారాసనం

శ్వాస: రేచకం
మంత్రము: ఓం మిత్రాయ నమః
చక్రము: అనాహతం (హృదయం)

సూర్యునికి అభిముఖంగా నిటారుగా నిలబడి సూర్యునికి నమస్కరించి పూరకం రేచకం చేయాలి. ఆఖరి రేచకం తర్వాత తర్వాత దశలోకి వెళ్ళాలి.

దశ 2: హస్త ఉత్తానాసనము

శ్వాస: పూరకం
మంత్రము: ఓం రవయే నమః
చక్రము: విశుద్ధ (గొంతు)

చేతులు పైకి ఎత్తి, గాలిని పీలుస్తూ వెనక్కి శరీరాన్ని వంచాలి.

దశ 3: పాదహస్తాసనం

శ్వాస: రేచకం
మంత్రము: ఓం సూర్యాయ నమః
చక్రము: స్వాధిష్ఠాన (నాభికి కొంచెం క్రింద)

శ్వాసని నెమ్మదిగా వదులుతూ ముందుకి వంగి, తల నుదురు మోకాళ్ళ కింద ఆనించి, రెండు అర చేతులను పాదముల పక్కన భూమికి ఆనించాలి.

దశ 4: అశ్వ-సంచలనాసనం

శ్వాస: పూరకం
మంత్రము: ఓం భానవే నమః
చక్రము: ఆజ్ఞ (కనుబొమ్మల మధ్య)

గాలి పీలుస్తూ, ఎడమ మోకాలిని వంచి, కుడి కాలును వెనక్కి పోనిచ్చి, కుడి మోకాలు నుండి కుడి పాదం పై భాగం వరకు భూమికి తగిలేలా ఉంచాలి. అరచేతులు ఎడమ పాదంకి ఇరువైపులా సమాన దూరంలో ఉంచాలి.

దశ 5: పర్వతాసనం

శ్వాస: రేచకం
మంత్రము: ఓం ఖగాయ నమః
చక్రము: విశుద్ధ (గొంతు)

అర చేతులు భూమికి అలానే ఆనించి, అరి కాళ్ళు రెండు నేలకు ఆనించి, నడుము పూర్తిగా పైకి లేపి పర్వతం ఆకారంలో ఉండాలి.

దశ 6: అష్టాంగాసనము

శ్వాస: కుంభకం
మంత్రము: ఓం పూష్ణే నమః
చక్రము: మణిపుర (నాభి)

ఈ దశలో గాలిని కుంభించి (బిగబట్టి), గడ్డం, ఛాతీ, రెండు అర చేతులు, రెండు మోకాళ్లు, రెండు పాదాల పై భాగాలు నేలకు ఆనించి నడుము కొంచెం పైకి లేపి ఉంచాలి. ఈ ఆసనంలో మన శరీరంలోని 8 భాగాలు నేలకి తగిలేలా ఉంటుంది.

దశ 7: సర్పాసనం

శ్వాస: పూరకం
మంత్రము: ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః
చక్రము: స్వాధిష్ఠాన (నాభికి కొంచెం క్రింద)

శ్వాసను పీలుస్తూ, అర చేతులు నడుము పక్కన భూమికి ఆనించి, తొడల నుండి అరికాళ్ళ పై భాగం వరకు నేలకు ఆనించి, నడుము నుండి తల వరకు వెనుకకు వంచాలి.

దశ 8: పర్వతాసనం

శ్వాస: రేచకం
మంత్రము: ఓం మరీచయే నమః
చక్రము: విశుద్ధ (గొంతు)

అర చేతులు భూమికి అలానే ఆనించి, అరి కాళ్ళు రెండు నేలకు అనించి, నడుము పూర్తిగా పైకి లేపి పర్వతం ఆకారంలో ఉండాలి.

దశ 9: అశ్వ-సంచలనాసనం

శ్వాస: పూరకం
మంత్రము: ఓం ఆదిత్యాయ నమః
చక్రము: ఆజ్ఞ (కనుబొమ్మల మధ్య)

నాల్గవ దశలో ఎడమ మోకాలిని వంచి, కుడి కాలుని వెనక్కి పోనిచ్చాం. ఈ సారి కుడి మోకాలిని వంచి ఎడమ కాలుని వెనక్కి పోనిచ్చాలి.

దశ 10: పాదహస్తాసనం

శ్వాస: రేచకం
మంత్రము: ఓం సవిత్రే నమః
చక్రము: స్వాధిష్ఠాన (నాభికి కొంచెం క్రింద)

మూడవ దశ మాదిరిగానే శ్వాస వదులుతూ చేయాలి.

దశ 11: హస్త ఉత్తానాసనము

శ్వాస: పూరకం
మంత్రము: ఓం అర్కాయ నమః
చక్రము: విశుద్ధ (గొంతు)

రెండవ దశ మాదిరిగానే శ్వాస పిలుస్తూ చేయాలి.

దశ 12: నమస్కారాసనం

శ్వాస: రేచకం
మంత్రము: ఓం భాస్కరాయ నమః
చక్రము: అనాహతం (హృదయం)

మళ్లీ సూర్యునికి నమస్కరించాలి.


ఉపయోగాలు

సూర్య నమస్కారం వల్ల కలిగే ఉపయోగాలు అన్ని ఇన్నీ కావు. రోజుకి ఒక 5-10 నిమిషాలు దీని కోసం సమయం కేటాయించడం ఉత్తమం.

  • ఊపిరితిత్తులు, హృదయం, జీర్ణాశయం, నాడీమండలం ఉత్తేజితం అవుతుంది.
  • రక్త ప్రసరణ బాగా జరుగుతుంది.
  • రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.
  • జ్ఞానేంద్రియాల శక్తి (చూపు, స్పర్శ, వినికిడి, రుచి, వాసన) పెరుగుతుంది.
  • శరీరంలోని విష పదార్థాలను సహజ సిద్ధంగా తొలగించును.

Related