సంబంధాలు (Relations in Telugu)


సంబంధాలు

తెలుగు నామం ఆంగ్ల నామం
అక్క/సోదరి Sister
అత్తమ్మ Aunt
అన్నయ్య/సోదరుడు Brother
అమ్మ Mother
అమ్మమ్మ Grand mother
కూతురు Daughter
కొడుకు Son
తాతయ్య Grand father
నాన్న Father
బంధువులు Relatives
భర్త Husband
భార్య Wife
మామయ్య Uncle
మేనకోడలు Niece
మేనత్త Maternal aunt
మేనమామ Maternal uncle
మేనల్లుడు Nephew
వారసుడు Descendant/Heir
సవతి కొడుకు Step son
సవతి కూతురు Step daughter
సవతి సోదరి Step sister
సవతి సోదరుడు Step brother
తెలుగు నామం ఆంగ్ల నామం
అతిథి Guest
అధ్యాపకుడు Teacher
కౌలుదారు Tenant
బానిస Slave
భూస్వామి Landlord
మిత్రుడు Friend
ప్రేమికుడు/ప్రేమికురాలు Lover
మిత్రుడు Friend
రోగి Patient
వితంతువు Widow/Widower for male
విద్యార్థి Student/Pupil
శత్రువు Enemy

Search

Books

Related