తెలుగు నక్షత్రాలు పేర్లు (Telugu Stars Names)


నక్షత్రం
1 అశ్విని
2 భరణి
3 కృత్తిక
4 రోహిణి
5 మృగశిర
6 ఆరుద్ర
7 పునర్వసు
8 పుష్యమి
9 ఆశ్లేష
10 మఖ
11 పూర్వఫల్గుణి
12 ఉత్తర
13 హస్త
14 చిత్త
15 స్వాతి
16 విశాఖ
17 అనూరాధ
18 జ్యేష్ట
19 మూల
20 పూర్వాఆషాఢ
21 ఉత్తరాషాఢ
22 శ్రవణము
23 ధనిష్ట
24 శతభిష
25 పూర్వాభద్ర
26 ఉత్తరాభద్ర
27 రేవతి

Search

Books

Related