కూరగాయలు (Vegetables Names in Telugu)

తెలుగు నామం ఆంగ్ల నామం
అల్లం Ginger
ఆనపకాయ Field beans
ఉల్లిపాయ Onion
కందగడ్డ/చిలగడదుంప Sweet potato
కాకరకాయ Bitter gourd
క్యాబేజీ Cabbage
క్యారెట్ Carrot
కోసు/గోబీ పువ్వు Cauliflower
గుమ్మడి కాయ Pumpkin
గుమ్మడి కాయ బూడిద Ash gourd
గోరు చిక్కుడు Clusterbeans
చేమగడ్డ Colacasia
టమాట Tomato
దొండ కాయ Pointed gourd/Tindora/Gherkins
దోసకాయ Cucumbur
నిమ్మకాయ Lemon
పొట్లకాయ Snake gourd
బంగాళదుంప Potato
బటానీలు Green peas
బీట్రూట్ Beetroot
బీర కాయ Ridge gourd/Luffa
బెండకాయ Ladies' finger/Okra
మిరపకాయ ఎండు Red chilli
మిరపకాయ పచ్చి Green chilli
మిరపకాయ బెంగుళూరు Capsicum
ములగకాడ Drumstick
ముల్లంగి Radish
వంకాయ Brinjal
వెల్లుల్లి Garlic
సొర కాయ Bottle gourd/Calabash
ఆకుకూరలు
కరివేపాకు Curry leaves
కొత్తిమీర Coriander leaves
గోంగూర Roselle/Red sorrel leaves/Sour spinach
తోటకూర Amaranth leaves
పాలకూర Spinach
పుదీనా ఆకులు Mint leaves
బచ్చలికూర Chinese/Malabar spinach
మెంతికూర Fenugreek leaves

Search

Books

Related